โง่ที่ชอบใช้ของแพง ดีกว่าโง่แล้วทำให้ของแพง

Advertisements