Arisaman Pongleungrong . hard line Red Shirts send circular letter to their supporters.  Arisaman tells plan to form government in exiles for Thaksin Shinawatra and assassin anyone who oppose them or support Amataya (or bourgeois)

now Arisaman has been believed live with Thaksin Shinawatra in Europe.

he leaded Red Shirt to attacked 14th ASEAN summit in Pattaya in 2009.

and 2010 he and Red Shirts burned d

own Bangkok between April-May rioting demonstration.

this is full his letter

เรียนพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคารพรัก

เราคงต้องทบทวนความชั่วร้ายเจ้าเล่ห์ของพวกอำมาตย์และรัฐบาลที่เข่นฆ่า ประชาชนเกือบร้อยศพบาดเจ็บเป็นพันคน เราหมดความอดทน หมดหวังกับเรื่องการปรองดอง เพราะมีแต่ลมปากแต่การกระทำมันตรงกันข้าม การไล่ล่าคนเสื้อแดง จับกุมคุมขังแกนนำและประชาชนซึ่งไม่มีความผิดยังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุด ยั้ง

สามเดือนผ่านมารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาทางการเมือง ไม่มีเจตนาที่จะปรองดองเอาแต่หรอกลวงไปวัน ๆ ถ่วงเวลา ยืดอายุของรัฐบาลให้อยู่ได้นานที่สุด ถึงเวลานับถ้อยหลังให้กับพวกมันหรือยัง

ตอนนี้เขาวางระเบิดเวลากันเองลูกแรกเริ่มจากคดียุบพรรคประชาธิปัตย์มันใกล้ ได้เวลาระเบิดแล้ว ให้จับตาดูพฤติกรรมของตุลาการรัฐธรรมนูญที่ถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้ ทั้งที่เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศ เพราะมันมีธงมาแล้วคือพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ถูกยุบไม่มีความผิดใด ๆ ทั้งสิ้น ตามคำสั่งของพวกอำมาตย์ที่เข้ามาแทรกแซงครอบงำองค์กรอิสระ ไม่เหลือแล้วความเป็นคนของตุลาการรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงแล้ว

ระเบิดลูกที่สองคือการชุมนุมของกลุ่ม พธม. ซึ่งจะสร้างเงื่อนเพื่อให้มีการรัฐประหาร โดยกลุ่มทหารของอำมาตย์จะมีการกวาดล้างคนที่ขัดขวางการัฐประหารอย่างบ้า คลั่งจนเลือดนองเต็มแผ่นดิน

ส่วนระเบิดลูกที่สามคือการลุกขึ้นสู้ต่อต้านเผด็จการรัฐประหารจะเกิดขึ้น ทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นทุกหย่อมย่านคนไทยจะสูญ เสียล้มตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งอำมาตย์และรัฐบาลก็ไม่สนใจพร้อมที่จะปิดประเทศโดยไม่คำนึงว่าใครจะอยู่ ได้หรือไม่ได้อย่างไร

ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องผนึกกำลังตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นหามิตรประเทศรับรอง ความเป็นรัฐบาลให้ถูกต้องและต่อสู้อยู่นอกประเทศ มันจะสะเทือนไปทั่วให้โลกและทั้งโลกจะรู้ว่าสงครามประชาชนกำลังจะเกิดขึ้น

พี่น้องอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่าง การลุกขึ้นของประชาชนครั้งนี้ถ้าถูกทหารตำรวจใช้ความรุนแรงปราบปรามด้วย อาวุธต่าง ๆ เราจะสู้ด้วยวิธีของประชาชนเราจะตะโกนบอกฟ้าเรียกชื่อจริงของคนสั่งฆ่าให้ ลั่นไปทั่วโลก เพื่อให้โลกรับรู้เสียที และเราพร้อมสู้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

เราขอวิงวอนถึงทหาร ตำรวจ ทุกท่าน ถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะได้พิจารณาตัดสินใจว่าท่านจะเลือกยืนอยู่เคียงข้าง พี่น้องประชาชนหรือจะเลือกยืนอยู่ข้างอำมาตย์และรับใช้รัฐบาลทรราชที่ไล่ฆ่า ประชาชนอย่างที่ผ่านมา

ถึงแม้ว่าประชาชนจะไม่มีอาวุธแต่เราก็จะไม่แพ้ เพราะเราจะร่วมสู้ด้วยกันอย่างเป็นระบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เราจะต้องปฏิบัติดังนี้ ฝ่ายสนับสนุนมีหน้าที่ส่งเสริมอุปกรณ์ อุดหนุนเงินทุน ช่วยเหลือในด้านการเผยแพรข่าวสารความชั่วร้ายของรัฐบาลและสถาบันอำมาตย์ ทั้งทางอินเตอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆให้มากที่สุด

ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่สู้รบรับผิดชอบประกบตัวการชั่ว ที่ทำร้ายประชาชน เช่นคนในรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ทหาร ตำรวจ ราชการ องค์กรอิสระ ตุลาการ ศาลผู้พิพากษา คนเหล่านี้รับใช้อำมาตย์และรัฐบาลจนยอมเป็นเครื่องมือที่ใช้เข่นฆ่า ไล่ล่า ทำร้ายประชาชนอย่างไม่มีมนุษยธรรม รวมทั้งสื่อที่ชอบบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความแตกแยกในแผ่นดิน

เราจำเป็นต้องจัดการให้หมดแบบสะดวกใครสะดวกมันคือใครใกล้คนไหนก็จัดการคน นั้น เราประสงค์เพียงแค่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองชาติให้ดีขึ้น

เราต้องการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เราปรารถนา ในสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมที่เสมอภาค

เรามุ่งหวังจะได้มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนอย่างแท้ จริง ซึ่งทุกคนทุกสถาบันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น ผู้ร่วมกระทำความผิดฆ่าประชาชนต้องได้รับโทษ เราต้องทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกคน

สำหรับพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลกขอให้ปฏิบัติดังนี้ การยื่นหนังสือเอกสารถึงผู้นำประเทศพร้อมหลักฐานที่สำคัญบอกเล่าความจริงให้ ผู้นำประเทศนั้นทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพฤติกรรมของ อำมาตย์และรัฐบาลทรราชฆาตกร

เราจำเป็นที่ต้องสู้เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมให้เรื่องนี้เป็นการเมืองใน เวทีโลกให้ได้ การขอร้องให้รัฐบาลประเทศประชาธิปไตยช่วย ในบางประเทศจะมีงบประมาณช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยมาก

เราอาจสามารถได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในประเทศนั้นโดยการจัดตั้งองค์กร พัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีสมาชิก สาขาทั่วโลก องค์กรกับสมาชิกต้องแข็งแกร่ง มันจะขับเคลื่อนถึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สามารถต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้เราต้องอาศัยโลกแห่งความเป็นธรรมบีบรัฐบาลประเทศไทยให้รับผิดชอบต่อ การสังหารหมู่ประชาชนอย่างโหดเหี้ยมให้ได้ มีผู้เสียชีวิต ผู้พิการ ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ถูกไล่ล่าจำนวนมาก เขาเหล่านั้นเป็นเหยื่อของอำนาจเถื่อน ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือ

ขอให้พี่น้องคนไทยในต่างแดนได้โปรดช่วยกันโดยจัดตั้งกองทุนเยียวยาเพื่อ บรรเทาทุกข์ผู้เสียสละ ส่วนการต่อสู้นั้นก็จะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างรอบครอบ เราต่างคนต่างทำต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เราต้องหันหน้าเข้าหากันร่วมคิดร่วมวางแผนเป็นหนึ่งเดียว ดั่งขนทรายเข้าวัดคนระกำสองกำมันถ้านำมาร่วมกันได้ก็จะเป็นทรายกองใหญ่ สามารถก่อเป็นพระทรายที่สวยงาม

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโลกนี้ต้องใช้พลังอำนาจจากมวลมหาประชาชนที่กล้าหาญเสียสละ ชัยชนะคือความเจริญรุ่งเรืองของอนาคตคนรุ่นหลัง ลูกหลานไทยทุกคนจะได้มีโอกาสที่เทียมกัน มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค มีความยุติธรรม มีประชาธิปไตยที่แท้จริง และมีระบบการเมืองที่ดีสามารถพึ่งหวังได้จริง เตรียมแผน เตรียมการ เตรียมตัว เตรียมการเปลี่ยนระบบประเทศด้วยมือของเราทุกคน ผู้รักประชาธิปไตยที่กล้าหาญและเสียสละ

ขอขอบคุณครับ
อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง